มาสคอท

มาสคอท Mascot รับออกเดินถ่ายรูปกับลูกค้า สร้างสีสันให้กับงาน ตัวการ์ตูนมาสคอท ตัวใหญ่สีสันสดใส
การทำงานจะทำเป็นรอบ รอบละ 20-30 นาที ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เวลา สถานที่ค่ะ

Visitors: 15,936